Udvikling, drift, vedligehold og videreudvikling af NemKonto system

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Publikationsdato:
  19.01.2023
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
  72212517 Udvikling af it-programmel
  72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
  72250000 System- og supporttjenester
  72253000 Help-desk og støttetjenester
  72253100 Help-desk-tjenester
  72253200 Systemsupport
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  72261000 Programmelsupport
  72262000 Programmeludvikling
  72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
  72310000 Databehandling
  72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
  72267000 Programmelvedligeholdelses- og reparationstjenester
  72300000 Datatjenester
  72311000 Behandling og tabulering af data
  72317000 Datalagring
  72320000 Databasevirksomhed
 • Ordregivers By:
  København K

Bestil dette udbud