Klimavenlige slidlag 2021 II

 • Dokumenttype:
  Kommende udbud
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  25.03.2021
 • Kontrakttype:
  Bygge og anlæg
 • Udbudsform:
  Offentligt udbud
 • Branche kategorier:
  45233140 Vejarbejder
  45233141 Vejvedligeholdelse
  45233220 Belægningsarbejde på veje
  45233222 Vejbelægningsarbejde
  45233223 Fornyelse af slidlag på kørebaner
  45233228 Anlægsarbejde: slidlag
  45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Meld din interesse