Danmark-Nykøbing: Målere

  Udbud af forbrugsmålere med fjernaflæsning og kommunikationsudstyr

 • Dokumenttype:
  Udbudsbekendtgørelse
  Løber afsted
 • Tilbudsfrist:
  21.03.2023Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  21.02.2023
 • Kontrakttype:
  Varer
 • Anslået værdi:
  30000000,DKK
 • Udbudsform:
  Udbud efter forhandling
 • Branche kategorier:
  38550000 Målere
  38410000 Måleinstrumenter
  09323000 Fjernvarme (indenbys)
  09324000 Fjernvarme (mellembys)
  38300000 Måleudstyr
  51200000 Installation af måle-, kontrol-, prøvnings- og navigationsudstyr
  38421100 Vandmålere
 • Ordregivers By:
  Nykøbing

Bestil dette udbud