Indkøbsplan 2023 for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets koncern

 • Dokumenttype:
  Indkøbsplaner
  Klar til start
 • Publikationsdato:
  24.02.2023
 • Kontrakttype:
 • Udbudsform:
  Finder ikke anvendelse
 • Branche kategorier:
  72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
  72222300 Tjenesteydelser i forbindelse med informationsteknologi
  72263000 Implementering af programmel
  72250000 System- og supporttjenester
  72260000 Programmelrelaterede tjenester
  48000000 Programpakker og informationssystemer
  72416000 Applikationsudbydere
  72514000 Servicebureauvirksomhed i forbindelse med databehandling
  72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
  72300000 Datatjenester
  72240000 Systemanalyse og programmering
  72510000 Servicevirksomhed i forbindelse med drift af datamater
  72400000 Internettjenester
  72590000 Professionel servicevirksomhed i forbindelse med edb
  72310000 Databehandling
  72253000 Help-desk og støttetjenester
  72254000 Programmeltestning
  72253200 Systemsupport
  72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
  72320000 Databasevirksomhed
  72330000 Indholds- eller datastandardiserings eller -klassificeringstjenester
  73000000 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed
  79952000 Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer
  79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser
  85312320 Konsulenttjenesteydelser
  90700000 Tjenester på miljøområdet
  90713000 Rådgivning i forbindelse med miljøspørgsmål
  71351920 Oceanografiske og hydrologiske tjenester
  71351612 Hydrometeorologiske tjenester
  90520000 Tjenesteydelser i forbindelse med radioaktivt, giftigt, medicinsk og farligt affald
  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
  45331000 Installation af varme-, ventilations- og klimaanlæg
  42000000 Industrimaskiner
  38000000 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller)
  38520000 Scannere
  38200000 Geologiske og geofysiske instrumenter
  38433000 Spektrometre
  71351730 Geologisk efterforskning
  71351913 Geologiske efterforskningstjenester
  38113000 Sonarer
  38115100 Radarovervågningsudstyr
  38120000 Meteorologiske instrumenter
  34134000 Lastbiler med fladt lad og med tippelad
  34136000 Varevogne
  34131000 Åbne varevogne
  31625000 Tyverialarmer og brandalarmer
  38293000 Seismisk udstyr
  71250000 Arkitekt-, ingeniør- og opmålingsvirksomhed
  71355100 Fotogrammetritjenester
  71354200 Kortlægning fra luften
  71354100 Digital kortlægning
  71351810 Topografiske tjenesteydelser
  71354000 Kortfremstilling
  79961200 Luftfotografering

Meld din interesse