Udbudsmorgen – Den nye udbudslov – bliv rustet til at møde den ”nye udbudsvirkelighed”

Den nye udbudslov – bliv rustet til at møde den ”nye udbudsvirkelighed”

Se en kort video fra denne UdbudsMorgen

Der er nye udbudsregler på vej, men hvad kommer de helt præcis til at betyde for din virksomhed? Hvad

skal du være forberedt på? Hvad bliver ændret med de nye regler? Og skal din virksomhed nu til at arbejde
anderledes?

Med dette heldagsarrangement klæder vi dig på, så du bliver rustet til at møde den ”nye
udbudsvirkelighed”, der rammer os alle sammen i slutningen af 2015!

Med de nye regler bliver nogle ting ændret en smule og får ikke den store praktiske betydning, og andre
ting bliver ændret radikalt og kan potentielt få stor betydning for dig.

Vi sørger for at give dig en gennemgang og et overblik over de vigtigste nyskabelser med den nye
udbudslov. Du vil samtidig få et indblik i, hvad hensigten med den nye lov er, og høre oplægsholderne stille skarpt på, hvilke ændringer de forventer, at vi rent faktisk kommer
til at mærke i praksis.

Der er et begrænset antal pladser og de tildeles efter først til mølle princippet, så tilmeld dig allerede nu!

Program

8.30-9.00: Ankomst, registrering og morgenmad

 

9.00-9.05: UdbudsVagten byder velkommen

                 V. CEO Kevin Leig Bengtsson, UdbudsVagten

9.05 – 9.25: Sådan blev den nye Udbudslov til

Få indblik i hvordan den nye Udbudslov blev til, fra en der sad med om bordet, og hør hvad målet med loven har været samt, hvilke overvejelser der blev gjort undervejs.

                 V. Anja Piening, Nørgaard Piening Advokater (Medlem af Udbudslovudvalget)

9.25 – 9.45: Den nye Udbudslov og SKI

Får de nye udbudsregler indflydelse på udformningen af SKIs udbud og de krav der stilles til leverandøerne? Betyder de nye regler noget i forhold til, hvilke rammeaftaler der vil blive udbudt?

                 V. Chef for Jura og CSR Peter Moesgaard Kring, SKI

9.45 – 10.35: Gennemgang af den nye Udbudlov og de væsentligste ændringer

  • Indførelsen af et light regime for visse tjenesteydelser og regler for køb under tærskelværdier
  • Udbudsformer, kortere tidsfrister og krav om elektronisk udbud
  • Detaljerede regler om underleverandører
  • Udvidelse af regler om egnethed og udelukkelse samt ændringer hos ansøger

                 V. Thomas Thorup Larsen, Bird&Bird

10.35 – 10.50: Pause

10.50 – 11.45: Gennemgang af den nye Udbudlov og de væsentligste ændringer

  • Regulering om markedsdialog
  • Udvidet forhandlingsadgang: udbud med forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber
  • Udvidelse af tildelingskriterium-begrebet og krav om offentliggørelse af evalueringsmodel
  • Regler om berigtigelse af fejl i tilbud og indhentning af supplerende oplysninger
  • Regler om ændringer i udbudte kontrakter og ændringer hos den vindende tilbudsgiver

                 V. Thomas Thorup Larsen, Bird&Bird

11.45 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.25: De nye udbudsregler set fra et myndighedsperspektiv

Hvordan kan de nye regler få indflydelse på udbud i kommunerne?

Hvor ligger mulighederne for at forenkle udbudsprocesserne for såvel ordregiver som leverandør via øget dialog og større klarhed over de kommercielle aspekter – og hvordan kan ”Udbudsdanmark” bidrage til, at løfterne om mindre bureaukrati og formalisme faktisk bliver en realitet?

Mulighederne for at skabe en ny udbudskultur er til stede – vi har et fælles ansvar for at formidle kulturskiftet!

                 V. Afdelingschef Adam Hey, Udbud & Indkøb Frederiksberg Kommune

13.25 – 13.40: Pause

13.40 – 14.20: De nye udbudsregler set fra et leverandørperspektiv

Hvilke ændringerne i de nye udbudsregler vil fra et leverandørsynspunkt have positive effekter og hvilke bliver set som ændringer, der kan få negative konsekvenser? Vil Ændringerne få indflydelse på måden Atea fremadrettet vil gribet arbejdet an på?

                 V. Legal Manager Palle Skaarup, Atea

14.20 – 15.00: Konkrete værktøjer og muligheder for leverandører i den nye udbudsvirkelighed

De nye udbudsregler fordrer endnu mere fokus på tidlig dialog, indsigt og godt købmandskab.

Men hvordan griber man som leverandør salgsopgaven an i praksis?

                 V. CCO Karsten Rask Mikkelsen, UdbudsVagten