Udbudsmorgen den 12. juni 2012 sætter fokus på din dialog med ordregiver.

.

En virksomheds dialog med ordregiver kan – uanset om dialogen er sket på ordregivers initiativ – medføre, at virksomheden derved afskæres fra at deltage som tilbudsgiver under et efterfølgende udbud, som følge af inhabilitet.

På dette morgenmøde den 12. juni vil der blive fokuseret på reglerne og retningslinjerne for tilladt dialog mellem ordregiver og en tilbudsgiver, alt efter på hvilket tidspunkt i udbudsprocessen dialogen finder sted.

Herunder vil der blive fokuseret på muligheden for dialog under begrænset og offentligt udbud på følgende tidspunkter:
• Før udbuddets iværksættelse (modtagelse af rådgivning og gennemførelse af ”teknisk dialog” til brug for udarbejdelse af udbudsmateriale)
• Efter offentliggørelse af udbud og før tilbudsfristen (dialog om udbudsmaterialet)
• Efter tilbudsfristen og før kontraktindgåelse (tilbudsforhandling)
• Efter kontraktindgåelse (ændring af indgået kontrakt).