UdbudsMorgen – 17 marts 2016

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’en) – bliv klog på hvordan det skal anvendes!

Med den nye udbudslov der trådte i kraft d. 1. januar 2016, er vi blevet introduceret for en nyskabelse i form af et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). ESPD’en er en standardformular, der skal anvendes i forbindelse med alle udbud.

På dette UdbudsMorgen arrangement giver vi dig en A-Z gennemgang og introduktion til ESPD’en.

Få svar på:

– Hvorfor skal ESPD’en anvendes?

– Kan man aflevere dokumentation (regnskab, referencer, CV’er o.s.v.) som man tidligere har gjort?

– Hvilke felter indeholder ESPD’en og hvordan skal de udfyldes?

– Hvilke typer af informationer og oplysninger skal ESPD’en indeholde?

– Kan ESPD’en genbruges fra udbud til udbud?

– Har man efter tilbuds-/anmodningsfristen mulighed for at rette eller tilføje oplysninger til ESPD’en?

– Hvilke muligheder giver det nye begreb ”self cleaning”

Til at føres os igennem dagens program kommer Specialkonsulent Jesper Halvorsen fra Konkurrence & Forbrugerstyrelsen, der blandet andet har været med til at skrive Konkurrencestyrelsens ”Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument”.

EU-kommissionen arbejder på en online-version af ESPD-dokumentet og hvis den er tilgængelig på afholdelsesdagen bliver denne version gennemgået.