OmsætningsAnalyse

Med UdbudsVagtens OmsætningsAnalyse får du kortlagt størrelsen på dit marked herunder aktørernes markedsandele med en helt unik detaljeringsgrad og datakvalitet.

Hvorfor?
Samlet får du et overskueligt, opdateret, interaktivt og faktabaseret beslutningsgrundlag for både topledelsen og salgsstyrken. I praksis kan OmsætningsAnalyse give dig det overblik du skal bruge for effektiv prioritering, minimering af overflødige salgsomkostninger og forbedring af toplinjen.

Hvordan?
Fra det overskuelige dashboard/cockpit kan du se dit totalmarked fra helikopterperspektiv og zoome ned på en given konkurrents faktiske omsætning til en udvalgt myndighed. Det giver dig grundlaget for at udvælge de rette kampe og optimere din salgsdialog med hver enkelt myndighed.

Hvordan fungerer OmsætningsAnalyse med øvrige UdbudsVagten services? 
OmsætningsAnalyse fungerer som enkeltstående løsning eller i kombination med øvrige services.

Kombinerer du OmsætningsAnalyse med servicen UdbudsPlan, får du komplet overblik over dine konkurrenters kontraktforhold, herunder udløbstid, samlet værdi, relevante kontaktpersoner m.m.

Kombinerer du OmsætningsAnalyse med servicen ReferatOvervågning, får du dyb viden om myndighedens oplevelser med den nuværende leverandør gennem indsigt fra myndighedens egne mødereferater.

 

Cockpit 1: Geografisk fordeling af en given virksomheds omsætning

Kort - kommuner

 

Cockpit 2: Markedsstørrelse og respektive aktørers markedsandele

Treemap-big

 

Cockpit 3: Dine konkurenters vigtigste kunder og hvor meget de aftager

Graf