Nyheder uge 25 – 2012

Helsingørs nye byskole klar til anden fase

Den første fase af arkitektkonkurrencen om den nye skole i Helsingør er nu afsluttet. Fem teams er blevet prækvalificeret af Helsingør Kommune til runde to. Byskolen der kommer til at koste 300 millioner kroner, og som vil få plads til 1.000 elever, skal stå klar til brug i 2018. Byggeriet forventes indledt i midten af 2013.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Rasmus Gregersen, 20. juni 2012.

EU vil have mere konkurrencepræget dialog

Et nyt EU-direktiv under udarbejdelse lægger op til, at der skal være friere valg mellem forskellige udbudstyper, og ser især gerne konkurrencepræget dialog formen mere udbredt. Det får Dansk Byggeri og Håndværksrådet til at frygte, at bygherren får mulighed for at indhente stor gratis viden fra de bydende firmaer. Håndværksrådets EU-jurist, Jeppe Rosenmejer siger, »Konkurrencepræget dialog er en meget kritisabel udbudsform. (…) Den kan i alt for høj grad misbruges til, at virksomhederne skal bidrage med viden og kunnen uden at få noget for det. Og det er der simpelthen ikke ressourcer til i de mindre virksomheder.«

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 3, af Lars Solberg, 19. juni 2012.

Tidligt udbud

Vejdirektoratet har i forbindelse med etableringen af den meget komplicerede sløjferampe mellem Helsingør-motorvejen og Motorring 3 gjort sig nogle erfaringer. Det udmunder i rådet om, at man bør lade entreprenøren komme på banen så tidligt som muligt, så man på den måde får bedst udnyttelse af entreprenørens erfaringer og metoder. Vejdirektoratet har derfor udviklet udbudsformen “tidligt udbud”, hvor man tidligt i projektforløbet inddrager entreprenøren. I eksemplet med motorvejsrampen blev entreprenøren, som var Aarsleff, inddraget allerede inden ekspropriationen, og det er forholdsvis tidligt.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 2, af Peter Kargaard, 19. juni 2012.

Trafikaftale giver penge til Grenåbanen

Folketinget har med en ny trafikaftale sendt 100 millioner kroner mod letbaneprojektet i Aarhus. Pengene er øremærket til elektrificering af Grenåbanen, der med letbanen vil blive bundet sammen med Odderbanen, som også skal omlægges til eldrift. Opgaven med elektrificering af Grenåbanen kommer sandsynligvis i udbud i løbet af efteråret 2012.

Kilde: Artikel fra Lokalavisen Århus Midt, 1. sektion, side 2, af Charlotte Basie, 19. juni 2012.

Nyt teaterhus på vej i Hjørring

Et nyt teaterbyggeri er på vej i Hjørring, det bliver det første egentligt nybyggede teater, der opføres uden for hovedstadsområdet i 100 år. Teaterhuset får et budget på 173 millioner kroner, og det skal være med til at give nyt liv i bykernen. Der bliver nu lavet en arkitektkonkurrence, som skal give bud på et teaterhus, der skal indeholde en rund scene, en fleksibel indretning og have plads til 250-350 tilskuere.

Kilde: Artikel fra Politiken, 2. sektion, side 3, af Anne Bech-Danielsen, 19.juni 2012.

Bygherren skal have bedre rådgivning

I et debatindlæg skriver direktør i Arkitektforeningen Jane Sandberg om sin enighed med Akademiraadets kritik af offentlige arkitektkonkurrencer. Hun påpeger dog, at problemet ikke kun ligger i konkurrencen eller udbudsreglerne, men at det også ligger i, på hvilken måde bygherrer udskriver konkurrencer. Jane Sandberg mener nemlig også, at konkurrencer med det offentlige som bygherre kan føre til fantastisk arkitektur og nævner Skuespilhuset af Lundgaard og Tranberg som eksempel derpå. Hun mener, at det i høj grad er den rådgivning bygherren får inden konkurrencen, som fører til en problematisk og fordyret proces. Flere initiativer er heldigvis på vej til at hjælpe bygherren.

Kilde: Artikel fra Politiken, 2. sektion, side 10, af Jane Sandberg, 17. juni 2012.

PCB-udbud må aflyses

Vestforbrænding ser sig nødsaget til at aflyse deres PCB-udbud. Udbuddet, der var den omdiskuterede form, konkurrencepræget dialog, viste sig at have et for stort gab mellem kravene i udbudsmaterialet og de input, der i dialogen kom fra de prækvalificerede deltagere. Udbuddet om den aktuelle opgave omkring håndtering af kasserede PCB-holdige termovinduer vil nu blive udbudt på mere traditionel vis.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion, side 2, af Lars Solberg, 15. juni 2012.

Næste skridt er domstolene

To gange har PH Byg indklaget Faaborg menighedsråd til Klagenævnet for Udbud, uden at få taget sine påstande til følge. Sagen drejer sig om murerarbejdet på Klokketårnet i Faaborg, som PH Byg mener de kom med det bedste tilbud på og derfor søger erstatning. Direktør i PH Byg, Anders Pedersen, siger om afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud, »Der står jo, sagt på almindeligt dansk, at vi har ret i vore påstande, men at disse påstande er fremført på en forkert måde. Når det er sådan, er det også derfor, vi vil forsøge ved domstolene.«

Kilde: Artikel fra Fyens Amts Avis, 1. sektion, side 12-13, af Michael Lorenzen, 14. juni 2012.

De første metrostationer får portugisisk entreprenør

Det bliver en portugisisk entreprenørkoncern, Cinterex Construcoes, der skal bygge de første tre metrostationer på Cityringen. Der er ikke oplyst hvor meget kontrakten på de tre byggerier lyder på, men det vurderes at betonarbejdet i sig selv har en værdi omkring de 200 millioner kroner. CMT’s kommunikationschef, Jens Munch siger, »Vi forventer, at Cinterex ankommer allerede i næste uge. Virksomheden leverer organisation, ekspertise, maskiner og andet udstyr, mens CMT står for materialer til selve byggeriet, det vil primært sige stål og beton.«

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 14. juni 2012.

Psykiatrihospital deles i 13 udbud

Psykiatrihospitalet i Slagelse holder fredag den 15. juni orienteringsmøde om de 13 udbud, der kommer i forbindelse med byggeriet af hospitalet. Der er samlet udbud for over 600 millioner kroner, og de 13 udbud vil have størrelse fra omkring 8 op til 175 millioner kroner. Udbuddene omhandler blandt andet byggemodning, facader, grønne tage, elinstallationer og vvs-arbejde. Regionsrådsformand for Region Sjælland, Steen Bach Nielsen siger, »Vi forventer, at de 13 udbud fører adskillige underentrepriser med sig, så der er altså ikke tale om, at det er 13 virksomheder, der løber med alle millionerne.«

Kilde: Artikel fra Sjællandske (Næstved, Faxe, Vordingborg), 2. sektion, side 6, af Kim Brandt, 13. juni 2012.

Arkitektkonkurrencer er ikke den bedste måde

Akademiraadet mener ikke, at de store offentligt udbudte arkitektkonkurrencer er den optimale måde at finde dem, der skal tegne eksempelvis sygehuse. Til dels mener de det er spild af offentlige penge, fordi flere tegnestuer skal lave uhyre detaljerede planer, og til dels bliver vigtige arkitektoniske hensyn tilsidesat. Formand for Akademiraadet, Mette Gitz-Johansen siger, »I dag tilsidesætter de offentlige bygherrer, hvad arkitekterne dybest set er allerbedst til, nemlig at skabe arkitektur, der beriger sine omgivelser og sikrer de bedst mulige rumlige, stoflige og funktionelle kvaliteter for borgerne.«

Kilde: Artikel fra Politiken, 2. sektion side 3, af Sandra Brovall, 13. juni 2012.

Penge til Sølystskolen skal frigives

Efter prækvalifikation har fem entreprenørfirmaer budt på opgaven med at ombygge og udvide Sølystskolen i Silkeborg. Den 28. juni skal kuverterne med tilbuddene åbnes, og derfor vil børne- og ungeudvalget gerne have frigivet de sidste 58 millioner kroner til byggeriet på byrådsmødet den 25. juni. Det skyldes at man gerne vil have pengene frigivet inden sommerferien, så byggeriet ikke forsinkes, når licitationen er afholdt og afgjort.

Kilde: Artikel fra Midtjyllands Avis, 1. sektion side 11, af jena, 12. juni 2012.

Hyldgårdsskolen skal energirenoveres

Hyldgårdsskolen i Ikast skal energirenoveres, og derfor har Ikast-Brande Kommune nu startet prækvalifikation af totalrådgiver til opgaven. I forbindelse med energirenoveringen skal der udskiftes vindues- og dørpartier samt ovenlyskupler, belysningsanlægget skal udskiftes, og der skal etableres fem solcelleanlæg på mellem 153 og 413 m². Fristen for at søge om prækvalifikation er den 22. juni 2012.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 11. juni 2012.

Store pensionsudbud kan være på vej

Der er en stor chance for, at statslige selskaber såsom DSB, PostNord og Sund & Bælt snart kommer på banen med kæmpe pensionsudbud. En tysk EU-dom indikerer nemlig at de store statsejede virksomheder vil blive omfattet af EU’s udbudsregler. EU-dommen fra 2010 slog fast at de tyske arbejdsmarkedspensioner ikke var undtaget fra de offentlige udbudsregler. I DONG Energy har man set nærmere på dommen og har taget skridt til at opfylde EU’s udbudsregler. Pressechef i DONG Helene Aagaard siger, » DONG Energy vælger allerede nu vore pensionsordninger som en del af en EU-udbudsproces, dog undtaget de ordninger som vi er underlagt via aftaleparterne.«

Kilde: Artikel fra Økonomisk Ugebrev, 1. sektion side 11, af Carsten Vitoft, 10. juni 2012.

Fælles undervisningsbyggeri

VUC i Aalborg er gået sammen med SOSU Nord for at opføre et nyt fælles undervisningsbyggeri. Byggeriet bliver på 27.700 etagekvadratmeter til en anlægssum på 143 millioner kroner. Der er indgået en aftale med A. Enggaard, som råder over retten til at bygge på Godsbanearealet i Aalborg, hvor byggeriet skal opføres. Aftalen betyder at A. Enggaard leverer et nøglefærdigt byggeri, og at de udbyder opførelsen af byggeriet.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 13, af Dan Bjerring, 8. juni 2012.

Mange ændringsforslag til udbudsdirektivet

Til ændring af udbudsdirektivet der behandles i Europa-Parlamentet har Jens Rohde (V), der er næstformand i EU-Parlamentets Industriudvalg, stillet 63 forslag. Jens Rohde siger, »EU’s udbudsregler for offentlige indkøb skal trimmes. De nuværende regler er ikke gode nok. De skaber for meget bureaukrati – og for få gevinster for borgerne.« Det er især en hævelse af tærskelværdien, og en nedsættelse for hvornår sociale ydelser skal i udbud, så det matcher almindelige udbud, der ligger Jens Rohde på sinde.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 3, af Dan Bjerring, 8. juni 2012.

Mindre virksomheder i flere udbud

Gennem et tæt samarbejde med kommunerne skal mindre virksomheder have bedre mulighed for at komme ind i udbudskampen. Det er Dansk Byggeri der i første omgang sammen med Kalundborg Kommune vil forsøge at hjælpe de mindre virksomheder. Det er især lovparagrafferne og korrekt udfyldelse af udbudsdokumenterne, der volder problemer for virksomhederne. Derfor holder kommunen et informationsmøde efter budgettet for næste år er vedtaget, og her bliver der fortalt om de kommende opgaver i kommunen, og hvor det er muligt vil udbudsformen blive beskrevet.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 2, af Lars Solberg, 8. juni 2012.

Skive endte med at gå efter prisen

Efter to klagesager og en annullering er der nu endelig kommet styr på Skive Kommunes affaldsindsamling. Efter at have forsøgt sig med udbud hvor kvalitet skulle pointsættes, blev det tredje udbud et rent prisudbud. Det blev RenoNorden som bød ind med den bedste pris og derfor skal køre renovationskørsel i Skive de næste fire år.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 4, af Torben Sigh, 8. juni 2012.

Licitation for Fuglsang Sø Centret afgjort

Der er afholdt licitation over hvem der skal bygge Fuglsang Sø Centret, og vinderen af opgaven blev JFP Byg A/S. Ved vurderingen af de fem bud, talte prisen med 30 procent og derudover talte faktorer som valg af materialer og styring af byggeri, hvilket gav JFP Byg, som havde det næstbilligste bud, opgaven. Fuglsang Sø Centret har en samlet byggesum på 232 millioner kroner.

Kilde: Artikel fra Herning Folkeblad, 1. sektion side 5, af Jesper Wind, 7. juni 2012.

Designteam til arenaen fundet

Designkonkurrencen for Københavns nye multiarena har fundet sin vinder. Det bliver et team der består af 3XN, HKS Architects, Arup, ME Engineers og Planit som skal udforme arenaen. Det store byggeri på 35.000 m² vil alt efter typen af arrangement kunne rumme op til 12.500-15.000 tilskuere. Partner i 3XN, Kim Herforth Nielsen siger, »Vores ambition var at skabe en arena, som, udover at lægge hus til en masse fantastiske sports- og musikoplevelser, også er en katalysator for forskellige lokale aktiviteter og arrangementer til glæde for beboere og besøgende.« Selve byggeriet af arenaen forventes at begynde i foråret 2013.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Rasmus Gregersen, 7. juni 2012.