Nyheder uge 23 – 2012


Vigtigt at fokusere på nedslidning

 

I Vordingborg Kommunes udlicitering af rengøring var det afgørende parameter, hvilket firma der bedst undgik fysisk nedslidning af personalet. Kommunaldirektør Tomas Therkildsen siger, »Vi er godt klar over, at det er lidt usædvanligt, men vi mener, at vi har en forpligtelse til at sikre de ansatte – som for en stor dels vedkommende er borgere i vores egen kommune – et godt arbejdsmiljø.« Kommunen forventer at spare 20 millioner kroner over de næste tre år, ved at udlicitere rengøringen til et privat firma.

Kilde: Artikel fra kl.dk (Kommunernes Landsforening), af Jakob Steffensen, 4. juni 2012.

 

Aftale om renovering underskrevet

 

Der er nu kommet underskrift på den store renovationsaftale, der skal friske Vapnagaarden i Helsingør op. Boligselskabet Boliggården og entreprenørfirmaet Enemærke & Petersen skrev den første juni under på kontrakten til en værdi på over en halv milliard kroner. Der kommer nye tage på alle blokkene, bedre isolering og nye facader. Vapnagaard består af 57 boligblokke, der tilsammen udgør 1.738 lejligheder.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 4. juni 2012.

 

Omfartsvej bliver dyrere

 

Den nye omfartsvej, der skal føre omkring Nykøbing Falster, bliver dyrere end Vejdirektoratets overslag. Licitationen har vist, at udgifterne bliver 29 millioner kroner højere end antaget, så ansøgningen fra transportminister Henrik Dam Kristensen til Folketingets Finansudvalg bliver på 257,1 million kroner. Den højere pris skyldes formodentlig den usikkerhed omkring grundvandsproblemer, entreprenørerne mener der er.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 4, af Dan Bjerring, 4. juni 2012.

 

Kalkbrænderiløbskaj skal have forstøbning

 

By & Havn har holdt licitation over en forstøbning, der skal forlænge levetiden for Kalkbrænderiløbskajen i Københavns Nordhavn. Den projekterende del af opgaven skal forestås af Niras, og det bliver CG Jensen der står for totalentreprisen. Projektet startes op her i juni og skal være færdigt inden udgangen af december 2012.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 4. juni 2012.

 

Statens Naturhistoriske Museum har kåret vinder

 

Det mest prestigefyldte museumsprojekt i Danmark, Statens Naturhistoriske Museum i Botanisk Have i København, er blevet vundet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds. Vinderne blev udvalgt blandt seks overbevisende bud. Direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Morten Meldgaard siger, »Vi har valgt (..) en løsning, der har formået at skabe et enestående museumsbyggeri, samtidig med at det nye museum udnytter området i, omkring, over og under Botanisk Have på en måde, der skaber en perfekt balance mellem have og museum.« Museet der har et budget på 1,1 milliard, opføres så der både er aktiviteter over og under jorden.

Kilde: Artikel fra Licitationen, 1. sektion side 6, af Peter Kargaard, 1. juni 2012.

 

Kammeradvokatens opgaver skal muligvis sendes i udbud

 

Et nyt EU-direktiv, vil muligvis tvinge staten til, at en stor del af Kammeradvokatens forretning med staten sendes i udbud. Det er udbudsdirektivet, der i øjeblikket behandles i EU’s lovmølle, der tyder på, at der kommer ny praksis for Kammeradvokatens opgaver. Bliver direktivet vedtaget i den form, vil det betyde, at for op mod 100 millioner kroner af Kammeradvokatens omsætning bliver sendt i udbud. Det vil samtidig overflødiggøre den undersøgelse, finansminister Bjarne Corydon vil have foretaget for at afdække den mest hensigtsmæssige måde for staten af indkøbe advokatbistand på.

Kilde: Artikel fra Berlingske, 2. sektion side 7, af Vibe Hyltoft og Mads Kolby, 31. maj 2012.

 

To forslag går videre

 

Region Midtjylland og eksterne fagdommere med arkitektur- og ingeniørfaglig baggrund, har udvalgt 2 af 6 forslag til at tegne og bygge nyt akutcenter på sygehuset i Viborg. De to forslag skal nu viderebearbejdes efter de store krav til skadestue, vagtlæger, visitation, traumemodtagelse med helikopterlandingsplads på taget, ny hovedindgang og meget mere. Når vinderen er kåret til august 2012, vil udbuddet af selve byggeentrepriserne gå i gang. Akutcentret er prissat til en halv milliard kroner.

Kilde: Artikel fra Viborg Stifts Folkeblad, 1. sektion side 4, af Red., 31. maj 2012.

 

 

Brug andre parametre end discount

 

En ny undersøgelse fra Dansk Industri tegner et billede af, at kommuner, stat og regioner er mere fikserede på den billigste pris ved udbud, i stedet for at tænke på bedre kvalitet i fremtiden. Kun 15 procent af de virksomheder der har deltaget i undersøgelsen har følt, at parametre som nytænkning, nye arbejdsmetoder og mere kvalitet for pengene er blevet vægtet højt i udbudsafgørelser. Branchedirektør i Dansk Industri Mette Rose Skaksen siger, »Det offentlige kunne sagtens blive bedre til at sende opgaver i udbud ved ikke bare at se på, hvad der umiddelbart er billigst, men også ved at have mere fokus på innovation.«

Kilde: Artikel fra Politiken, side 8, af Flemming Christiansen, 30. maj 2012.

 

Region Nordjylland begik fejl

 

Region Nordjylland har i forbindelse med projektkonkurrencen for det kommende sygehusbyggeri i Aalborg Øst tabt en sag i Klagenævnet for Udbud. Sagen opstod fordi der i udbudsmaterialet stod, at “det nye universitetssygehus skal placeres med hovedtyngden i den sydlige del af konkurrenceområdet”. Klagerens forslag havde cirka to tredjedele placeret på den sydlige del, resten var placeret på den nordlige del af området, og derfor fandt dommerkomiteen at det var i strid med konkurrencebetingelserne. Nu har Klagenævnet for Udbud så afgjort at det ikke fremgik af betingelserne, at placeringen var så afgørende.

Kilde: Artikel fra Nordjyske Faelles, side 14-15, af Mogens Møller, 26. maj 2012.

 

SF og EL imod stort udbud af rengøring

 

En planlagt udbudsrunde af rengøringen i Københavns Kommunes biblioteker, kulturhuse og idrætshaller, møder stor modstand fra SF og Enhedslisten, der forsøger at stoppe udbuddet. De to partier minder socialdemokraterne om den aftale, de inden 2009’s kommunalvalg indgik med fagbevægelsen, “kommunen selv skal løse flere opgaver.” Alligevel er 31,5 procent af det relevante arbejde sat i udbud i Københavns Kommune. Peter Thiele fra SF siger, »Vi ved fra forskningen, at privatisering af rengøring ikke giver besparelser på længere sigt, men bare fører til øget nedslidning, og det er dyrt for samfundet.«

Kilde: Artikel fra Politiken, side 6, af Flemming Christiansen, 25. maj 2012.

 

Stort lejlighedsrenoveringsprojekt

 

Første spadestik er taget til den store renovering af 214 lejligheder i Vejgaard på Havrevangen, Bygholmen og Odinsgade. Boligselskabet Østparken står bag helhedsplanen der støttes af Landsbyggefonden, Aalborg Kommune og boligselskabets kreditforening. Renovering til 174 millioner kroner vil blandt andet omforme de 214 lejligheder til 189. Der vil komme nye badeværelser og køkkener samt en opgradering af isolering og ventilationssystemer. Der var glæde over, at licitation over renoveringen blev vundet af lokale håndværkere.

Kilde: Artikel fra Nordjyske Aalborg, side 8, af Lise Stenbro, 25. maj 2012.

 

Fængsel til en milliard kroner

 

Det kommende statsfængsel ved Gundslev på Nordfalster, skal stå klart inden udgangen af 2015. Udbudsmaterialet bliver på dansk, selvom projektet skal sendes i EU-udbud, og der er mulighed for udenlandsk interesse. Fængselsbyggeriet kommer til at koste omkring en milliard og har en forhistorie, der går tilbage til 1998. På spørgsmålet om det bliver lokale håndværkere der skal stå for byggeriet svarer projektleder Erik Bang fra Kriminalforsorgen, »Det har vi ikke nogen ideologi omkring. Under alle omstændigheder kan det give lokalt arbejde.«

Kilde: Artikel fra Lolland Falster Folketidende, side 11, af Bjarne Arildsen, 24. maj 2012.

 

Hededanmark afskediger syv medarbejdere i Svendborg

 

Tre uger efter at Hededanmark har overtaget arbejdet fra Entreprenørafdelingen i Svendborg, er syv medarbejdere blevet fyret. Hededanmark har for nylig overtaget Skælskør Anlægsgartnere, der vandt udbuddet om entreprenørafdelingens opgaver efter en lang og bøvlet proces med flere regnefejl i kommunens eget kontrolbud. Fyringerne er ikke kommet som nogen overraskelse, formanden for kommunens Miljø- og Teknikudvalg, Flemming Madsen siger, »Det er forventeligt, at der vil ske afskedigelser, når et privat firma overtager og skal tjene penge på opgaven.«

Kilde: Artikel fra Fyens Amts Avis, side 8, af Ole Kølster, 24. maj 2012.

 

Husk at Klagenævnet for Udbud har et formål

 

Der skrives i et debatindlæg i Børsen, om vigtigheden af at bevare Klagenævnet for udbud. Der er utilfredshed blandt offentlige udbydere over flere og flere indklagelser fra leverandører, der har betænkeligheder over en given udbudsproces. Forfatterne af indlægget mener dog, at Klagenævnet for Udbud udfører en vigtig opgave, ikke bare ved at prøve sager, men også gennem sit bidrag til en forbedring af offentlige udbud. Forfatterne fremhæver også, at det virker paradoksalt, hvis instansen nedlægges, fordi den er “for succesfuld”. I stedet bør det øgede antal sager ses som en konsekvens af flere udbud, og større kendskab til Klagenævnet.

Kilde: Artikel fra Børsen, side 2, af Ulla Sassarsson, Peter Andersen, Peter Stenholm & Martin Steen Nielsen, 24. maj 2012.

 

To løsninger for Fjordskolen

 

Guldborgsund Kommune overvejer to løsninger omkring Fjordskolen. Enten skal der bygges en helt ny skole til 200 millioner kroner, eller også renoverer man to eksisterende Fjordskole bygninger, hvilket vil koste mellem 30 og 50 millioner kroner. Kommunen overvejer at køre byggeriet af en eventuel ny skole som et OPS – offentligt-privat samarbejde, hvor kommunen selv låner pengene, mens et privat firma sørger for drift vedligehold af skolen.

Kilde: Artikel fra Lolland Falster Folketidende, side 4, af Katja Drejer, 22. maj 2012.