Nyheder uge 22


Mindre virksomheder kan komme til fadet

En ny paragraf i udbudsloven, som det er lykkedes den fynske folketingspolitiker Julie Skovsby (S) at få lavet, betyder, at det fremover ikke bare er de helt store entreprenørfirmaer, der løber med det hele ved offentlige byggerier. Det skriver Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne, i Fyens Stiftstidende. Ofte er udbuddene gået til større virksomheder, der kan levere en samlet løsning, men en undersøgelse fra Aarhus Kommune har konkluderet, at der ofte er penge at spare ved at benytte sig af mindre fagentrepriser, hvor arbejdet er delt op i forskellige fag. Samtidig er de mindre virksomheder også mere tilbøjelige til at ansætte lærlinge, skriver Jani Lykke Methmann.

Kilde: Kronik fra Fyens Stiftstidende, side 18, d. 22. maj 2015, af Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne.

 

Danmark overimplementerer EU’s udbudsdirektiv

Udbudsloven ønskes mere præcis, så virksomheder ikke hæfter for hinandens fejl. Regeringen er godt i gang med at overimplementere EU’s udbudsdirektiv i den nye danske udbudslov, der lige nu er under behandling i Folketinget. Det mener Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Danske Arkitektvirksomheder og DI. Overimplementeringen vedrører den ordregivende myndigheds mulighed for at kræve solidarisk hæftelse for en kontrakts gennemførelse. I EU’s udbudsdirektiv fremgår det, at den ordregivende myndighed kan kræve, at de virksomheder, der skal udføre opgaven, hæfter solidarisk for kontraktens gennemførelse.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 3, d. 19. maj 2015, af Liv Arnth Jørgensen.