Nyheder uge 21 – 2012

Vejvedligehold i Haderslev

Der har netop været afholdt licitation over vejvedligehold i Haderslev Kommune. Ni separate opgaver blev udbudt, og de udvalgte entreprenører vil udføre opgaverne i løbet af sommeren og efteråret. Det er især udskiftning af det øverste lag asfalt på vejene og afstribning både på ny asfalt, men også ren opfriskning af striber. Peter Lund fra Park og Vejdrift i Haderslev Kommune siger, »Når vi i år har fokus på at genmarkere de store veje, så er det fordi, det betyder rigtig meget for trafiksikkerheden, især når det er mørkt, at der er tydelige markeringer på vejene.«

Kilde: Artikel fra Lokalavisen.dk, af dan, 21. maj 2012.

 

Klage over Flextrafik-udbud

Taxa Fyn har til Klagenævnet for Udbud indgivet klage over det nye udbud om Flextrafik. Direktør for Taxa Fyn, Peter Kjærgaard mener, at konstruktionen er ulovlig og siger, »Den helt store fejltagelse er, at man har adskilt administration og drift. Man har opbygget en administration, som tager sig af alt, hvad der har med visitering og sammensætning af ture at gøre. Så har man udliciteret driften. Men så fjerner man muligheden for at få en synergieffekt.« Peter Kjærgaard mener også at det er fejlagtigt, at Midttrafik der styrer Fynbus’ flextrafik kørsler må operere på Fyn, han mener opgaven bør udbydes på Fyn.

Kilde: Artikel fra Fyens Stiftstidende, side 15, af Martin Kloster, 20. maj 2012.

 

Hvorfor vælge funktionsudbud

I et debatindlæg skriver adm. direktør i Asfaltindustrien, Anders Hundahl, om det store funktionsudbud for vejområdet i Odense Kommune. Han undrer sig over den lange bindingsperiode på 15 år, som indgår i funktionsudbuddet, da han mener at Odense er et alt for kompliceret område til at benytte denne model på. Anders Hundahl fremhæver følgende fra Vejledning for Funktionskontrakt for vedligehold af kommunalt vejnet stk. 4, “Erfaring har vist at det særligt er landområder og i nogen grad villaområder, der er velegnede til funktionsudbud.” Han mener derfor kommunens vejeksperiment til en halv milliard kroner virker tankevækkende.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 4, af Anders Hundahl, 18. maj 2012.

 

Fleksibel vejvedligeholdelsesaftale

I danmarkshistoriens største funktionsudbud sender Odense Kommune vejvedligeholdelse for en halv milliard kroner i udbud. Aftalen der skal løbe over 15 år, er den første af sin art med fleksible elementer, hvilket giver kommunen mulighed for undervejs at aftale ændringer i handlingsplanen. Projektleder Poul Ivan Ikkala siger, »Som udgangspunkt er det entreprenøren, der styrer planlægningen, ud fra hvad der er optimalt for belægningen og for økonomien, men netop fordi vi har med en storby at gøre, er det nødvendigt med de indbyggede fleksible elementer.« Selvom Ikkala regner med, at aftalen bliver en stor mundfuld, er han ganske sikker på koordineringen nok skal lykkes.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 2, af Torben Kragh, 16. maj 2012.

 

Hospitalet skal være forandringsvenligt

Byggeriet af Nyt OUH bliver præget af flere hundrede læger, sygeplejersker, servicefolk, ledere og andre ansatte på OUH. Alle er blevet bedt om ideer til hvordan deres arbejde kan forbedres, og disse oplysninger taster Medic OUH ind. Det er vigtigt at hospitalet konstant kan forandres. Projektleder Anja Rolvung siger, »De ansatte kommer med input og viden om, hvordan sygehuset skal fungere. (..) Vores projekt er meget robust over for ændringer, og det er særlig vigtigt, fordi byggeriet strækker sig over lang tid.« Man regner med at det første udbud kommer i 2015, og at byggeriet vil blive udbudt i 15 dele.

Kilde: Artikel fra Fyens Amts Avis, side 4, af Per Skovkjær Sand, 16. maj 2012.

 

Aarhus klar til ny asfalt

Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er tilfredse med licitationen over de nye vejbelægninger. Priserne hos asfaltfirmaerne lå nemlig 10 til 15 procent lavere end sidste år, og kommunen har derfor fået meget asfalt for pengene. Der vil i 2012 bliver foretaget asfaltopgaver for omkring 50 millioner kroner, og mange strækninger vil få et nyt slidlag.

Kilde: Artikel fra Stiften.dk (Århus Stiftstidende), af Henrik Havbæk Madsen, 16. maj 2012.

 

Hvem skal bygge Hospice Vendsyssel?

Det nye Hospice Vendsyssel skal efter planen stå færdigt i sommeren 2013, og det er nu blevet tid til at afgøre hvem der skal opføre bygningen. Det vil ske ved licitation, der afholdes 6. juni. Etplansbyggeriet får et areal på 1.900 m² og dertil kommer 200 m² kælder. Der bliver ni sengestuer, fællesfaciliteter samt administrations- og personalefaciliteter.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 16. maj 2012.

 

 

Kommunerne kan vælge selv

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV) går mere op i maksimal velfærd for pengene til borgerne, frem for hvordan den enkelte opgave løses i kommunerne. Regeringen vil gerne styrke grundlaget for mere konkurrence og offentligt-privat samarbejde, men det skal ske uden tvang. Og den indstilling er landets kommuner og regioner glade for. Nyligt afdøde formand for KL, Jan Trøjborg sagde i den forbindelse, »Udbud og konkurrenceudsættelse er et godt redskab at have i den organisatoriske værktøjskasse, men udlicitering er ikke et mål i sig selv. Det, som giver mening i én kommune, giver ikke nødvendigvis mening i alle kommuner.«

Kilde: Artikel fra Nyhedsinformation, side 58, af Nicolaj Holm, 16. maj 2012.

 

Europa ikke gode nok til e-indkøb

Ude i verden spares der milliarder ved at lave digitale offentlige indkøb, et område hvor EU halter langt bagefter. I en redegørelse fra Europa-Kommissionen lyder det blandt andet, »E-indkøb anvendes fortsat kun i 5-10 procent af de udbudsprocedurer, der gennemføres i EU, selv om der er fastsat ambitiøse politiske mål.« I Danmark er SKI klar over mulighederne ved e-indkøb, men mener ikke at udbudsprocedurerne fungerer godt nok til at blive digitaliseret. SKI’s administrerende direktør, Signe Lynggaard Madsen siger »(..)det er den praktiske og juridiske proces omkring det at gennemføre en korrekt ordretildeling ifølge EU´s udbudsregler, der for tiden er den største udfordring for offentlige indkøb.«

Kilde: Artikel fra Version2.dk, af Mikkel Meister, 14. maj 2012.

 

Privat og offentligt lige godt?

En ny analyse foretaget af Anvendt Kommunalforskning (AKF) konkluderer, at der ikke på nuværende tidspunkt findes dokumentation for, at privat børnepasning og ældrepleje skulle være bedre end kommunernes løsninger. Det gælder både på det økonomiske og kvalitative område, men også når det kommer til brugere og medarbejderes tilfredshed. Analysen er baseret på en grundig gennemgang af rapporter omkring private leverandører af hjemmehjælp, ældreboliger og børnepasning fra Danmark og Sverige. En anden konklusion er at Danmark ikke er bagud i forhold til Sverige inden for konkurrenceudsættelse, udlicitering og indførelse af frit valg mellem offentlige og private leverandører. Danske kommuner tester faktisk oftere pris og kvalitet i markedet.

Kilde: Artikel fra Berlingske, side 10, af Mette Wier, Ole Helby Petersen og Ulf Hjelmar, 14. maj 2012.

 

Private løsninger kan være rigtig gode

I en replik til den nye analyse fra AKF der konkluderer, at der ikke er dokumenteret gevinst ved private løsninger, fremhæver forskningschef Henrik Christoffersen fra Cepos, at der findes undersøgelser der udtrykker en høj kvalitet for private løsninger. Henrik Christoffersen nævner en undersøgelse udført for Udliciteringsrådet i 2009, der i fire kommuner grundigt analyserede konkurrenceudsættelser af pleje- og omsorgsopgaver. Undersøgelsen viste, at der var økonomiske gevinster ved konkurrenceudsættelsen, uden det betød lavere kvalitet.

Kilde: Artikel fra Berlingske, side 11, af Henrik Christoffersen, 14. maj 2012.

 

Udlicitering skulle ikke være reglen

Lokalafdelingen i København for FOA’s rengøringsassistenter, kritiserer Frank Jensen for at have brudt et løfte, han før 2009’s kommunalvalg gav omkring udlicitering. Inden valget skrev ledere i Københavns Kommune fra SF og Enhedslisten sammen med Frank Jensen under på, at udlicitering ikke skulle være reglen, men derimod undtagelsen. Men kommunens kultur- og fritidsforvaltning er nu i gang med forberedelserne til en udlicitering på rengøringsområdet for biblioteker, kulturhuse og andre institutioner.

Kilde: Artikel fra Jyllands-Posten, side 8, af Ritzau, 11. maj 2012.

 

»3« stadig mobilleverandør til Københavns Lufthavne

I 2010 lavede Københavns Lufthavne den daværende største iPhone-handel i Danmark med »3«. Aftalen er nu blevet forlænget for lufthavnens 2000 medarbejdere, efter at have været i EU-udbud hos fem interesserede selskaber. Aftalen som er en af landets største mobilaftaler, blev vundet af »3« og vægtningen gik blandt andet på at »3«s kunder ikke betaler udlandstakst i Sverige, hvor en del af de ansatte bor.

Kilde: Artikel fra Berlingske, side 14, af Th., 11. maj 2012.

 

Badeland i Randers bliver OPP-projekt

Randers skal have et nyt badeland, der bliver det første resultat af et offentligt-privat partnerskab på kultur- og fritidsområdet. Projektet til 214 millioner kroner skal opføres af private, hvorefter kommunen har lejet sig ind i 30 år for 11,5 millioner kroner om året. Det 8.000 m² store vandland, der ventes færdigt om 2 år, vil have to vandrutsjebaner, genoptræningsbassin, wellness-område og en udendørs gårdhave, hvor der er spabade.

Kilde: Artikel fra Dr.dk, af Heikki Yding, 11. maj 2012.

 

EU-udbud for mad til pensionister

Efter at KRAM de sidste 16 år har været leverandører af pensionistmad til Køge Kommune, skal opgaven nu sendes i EU-udbud. Den omfattende proces ved at sende en opgave i EU-udbud betyder, at den nye kontrakt om madservice først forventes at være klar til maj i 2013. Både i forhold til udbudsmaterialet og de indkomne tilbud vil hele byrådet blive inddraget.

Kilde: Artikel fra Dagbladet Roskilde, side 14, af dl., 11. maj 2012.

 

Pc’er i EU-udbud

Lolland Kommune skal bruge i alt 1.150 nye computere, og opgaven er nu sendt i EU-Udbud. De 400 bliver bærbare computere der skal bruges af eleverne på kommunens folkeskoler, derudover skal der bruges 250 stationære computere til administrationen. Ud af de sidste 500 bliver halvdelen bærbare af den store model og den anden halvdel bærbare af den lille model, de skal til dels bruges i administrationen og til dels af hjemmeplejen, sygeplejersker og visitatorer. Fristen for at give bud på opgaven er 5. juni.

Kilde: Artikel fra Lolland Falster Folketidende, side 17, af Marianne Knudsen, 10. maj 2012.