Nyheder uge 19 – 2012


Seminar om udbud af FN’s tjenesteydelser 

Ifølge en DI-analyse ligger der et stort uudnyttet potentiale for danske virksomheder i salg til FN, særligt inden for fx miljørådgivning.
Hør mere om FN’s fremtidige behov, procedurer og få mulighed for individuelle møder med FN’s procurement officers.

Tid og sted:
Den 6. juni 2012 (Udenrigsministeriet) og den 7. juni 2012 (Tivoli).
Pris: 4.700 kr. for første deltager pr. virksomhed, derefter 2.500 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2012.

Læs mere om arrangementet her


Snart forberedes prækvalifikation

I løbet af efteråret skal de interesserede i byggeriet af Femern-forbindelsen komme med bud for at blive udvalgt til prækvalificeringsrunden. Der er ingen forventning om, at der kommer et rent dansk bud på opgaven, men det forventes af flere danske virksomheder deltager i internationale konsortier. De der udvælges til prækvalifikation, forventes at skulle komme med et bud omkring sommeren 2013, og så forventer man af indgå kontrakter i 2015.

Kilde: Artikel fra Lolland Falster Folketidende, side 1, af Red., 9. maj 2012.

 

Bud afgivet på brokonstruktioner

I forbindelse med den nye jernbane mellem Ringsted og København, er der nu sikkerhed for, at det bliver en dansk virksomhed, der skal lave de første brokonstruktioner. Det vides, eftersom den eneste prækvalificerede udenlandske virksomhed valgte ikke at afgive bud. Opgaven er totalentreprise på seks brokonstruktioner, og de afgivne bud lyder på mellem 170 og 200 millioner kroner.

Kilde: Artikel fra Dr.dk, af Kim Palm, 9. maj 2012.

 

Nybyggeri på Sct. Hans

Totalrådgivningen på nybyggeriet ved Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde, er netop åbnet for prækvalifikation. Det 25.000 m² store byggeri skal danne rammen om Region Hovedstadens specialiserede retspsykiatri og har en budgetramme på 550 millioner kroner. Ifølge planen vil byggeriet starte i 2015 og være færdigt i 2017. Deadline for interesserede til prækvalifikationen er den 21. maj 2012, man forventer at udvælge 6 teams.

Kilde: Artikel Building-Supply.dk, af Rasmus Gregersen, 9. maj 2012.

 

Byggepladsen skal gøres klar

1. juni 2012 er fristen for at deltage i prækvalifikation til klargøring af grunden til Det Nye Hospital i Vest. Projektet påbegyndes i september 2012 og afsluttes november 2013. Udbuddet omfatter terrænregulering, etablering af afvandingsbassiner, grøfter og støjvolde. Derudover ca. 1.400 m asfalterede veje, 1.800 m grusgangstier, 4.500 m2 asfalteret areal til en skurby, 15.800 m2 p-arealer, grusarealer, trådhegn, plantebælte og meget mere. Disse anlægsarbejder skal skabe plads til en skurby med plads til 500 personer, anlæg af el, vand og kloakering i den forbindelse vil også være en større opgave.

Kilde: Artikel fra Building-Supply.dk, af Lars Dalsgård Pedersen, 8. maj 2012.

 

Arkitektkonkurrencer er spild af skattekroner

De skærpede krav til offentlige arkitektkonkurrencer er et spild af skattekroner, mener arkitekt og formand for Kunstfonden, Lars Juel Thiis. Efterhånden er kravene til arkitektkonkurrencerne så detaljerede, at det nærmest er på søm og skrue-niveau. Lars Juel Thiis siger, »Det er det rene galimatias, at fem-seks arkitektteams skal sidde og lave den slags detaljerede tegninger over, hvordan rørene skal føres – eller præcise beregninger af energiforbruget. Som skatteyder kan man godt blive lidt forarget, når man ser det indefra. Der bliver spildt mange millioner kroner på det.« Han peger på, at erfaringen viser, at selv vindertegningerne i en konkurrence som regel ændres i det senere forløb.

Kilde: Artikel fra Information.dk, af Kristian Villesen, 8. maj 2012.

 

Kommunalt udbud sparer penge

Det er praktisk sans der afgør, hvilke opgaver der udbydes af Aarhus Kommunes Teknik og Miljø afdeling, og ikke mindst hvornår de udbydes. Det har i årene siden 2008 betydet en gevinst på 50 millioner kroner. I 2012 vil de driftsopgaver på det grønne område, der ikke allerede er udbudt, blive det. Det samme gør sig gældende for den altovervejende del af vejdriften, hvor der senere på året udbydes 500 km veje i et funktionsudbud af en 15-årig periode.

Kilde: Artikel fra Licitationen.dk, af Red., 7. maj 2012.

 

På kanten af loven

Professor Michael Steincke der er ekspert i EU-ret ved Aarhus Universitets Juridiske Institut, har gennemgået A. Enggaards samarbejdsaftale med Hjørring Kommune i forbindelse med renoveringen af Codanhus. Michael Steincke mener aftalen er “på kanten” til, at være i konflikt med EU’s udbudsregler, blandt andet fordi aftalen beskriver et omfattende samarbejde i både projekteringsfasen og byggefasen. Det er meget tæt på at være et skræddersyet projekt. Michael Steincke siger, »Jeg har kendskab til sager i Klagenævnet for Udbud, hvor en indklaget har haft tilsvarende indflydelse som Hjørring Kommune.« Borgmester i Hjørring, Arne Boelt, mener ikke samarbejdet er i strid med EU-reglerne.

Kilde: Artikel fra Nordjyske Vendsyssel, side 7, af Allan Vinding Sørensen, 6. maj 2012.

 

Danmark halter ikke efter Sverige

Gennem flere år har danske kommuner fundet inspiration i Sverige omkring udlicitering af de kommunale opgaver. Men nu viser en analyse fra AKF, at de danske kommuner, i højere grad end svenskerne, lader arbejdsopgaverne løse af private virksomheder. Seniorforsker i AKF, Ole Helby Petersen siger, »Fra politisk side, i ministerierne og i et vist omfang også i forskningen, har man i mange år regnet med, at der var positive effekter at hente ved at bruge private leverandører, og at der kunne hentes en masse erfaring og inspiration fra Sverige.« Det har så vist sig, at Danmark faktisk er godt med.

Kilde: Artikel fra B.dk (Berlingske), af Kristian Torp, 3. maj 2012.

 

Ordentlige forhold ved udlicitering

Til 1. maj møder i Skanderborg og Favrskov, krævede 3F Søhøjlandets formand Kai Høstrup ordentlige arbejdsforhold, når en opgave udliciteres af kommunen. I sin tale i Skanderborg Kommune sagde Kai Høstrup, »Det kan ikke være rigtigt, at rengøringsassistenter skal klare 400 kvadratmeter i timen eller blive sat ned til halv tid, efter at opgaver er udliciteret.« Han bebudede også at fagbevægelsen vil intensivere sin kamp mod rengøringsfolk fra østlande som bliver underbetalt.

Kilde: Artikel fra Midtjyllands Avis, side 16, af Torben Jakobsen, 2. maj 2012.

 

De mindre virksomheder skal have et skub

Når der skal bydes ind på offentlige opgaver rykker de mindre danske virksomheder ikke hurtigt nok, hvis de overhovedet rykker. Derfor forsøger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at give et skub så de mindre virksomheder kommer ind i kampen om de årligt cirka 290 milliarder offentlige udbudskroner. Line Nørbæk fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen siger, »For rigtig mange mindre firmaer, er det en tung opgave at byde på diverse udbud, og det har negative konsekvenser for alle.« Flere aktuelle tiltag er sat i værk, eksempelvis er der kommet fem nye pjecer om reglerne for EU-udbud, annoncering og licitation.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 3, af Lars Solberg, 30. april 2012.

 

Overvejer at lade private om udvælgelsen

Herning Kommune overvejer, efter at have haft Fuglsang Sø Centret til 232 millioner kroner i udbud, om det fremadrettet vil være bedre at overlade totalentreprenørudvælgelse til private. Borgmester Lars Krarup er tilfreds med måden Kommunale Ejendomme har udvalgt totalentreprenører, men føler at det tryk der kommer på kommunen, fra de parter der ikke er udvalgt efter en prækvalifikationsrunde, er tidskrævende og unødvendigt. Borgmesteren siger, »Det, jeg måske vil overveje efter det her, er om vi slet ikke skal bruge kommunale embedsmænd til prækvalifikationer. Så kan vi måske bedre undgå de her lidt pinagtige udfald mod kommunen.«

Kilde: Artikel fra Herning Folkeblad, side 3, af Jesper Wind, 28. april 2012.

 

AB-aftalesystemet skal opdateres

Der skal sættes en gennemgribende revision i gang af byggeriets grundaftale-regler i AB-aftalesystemet. Det er bygge- og rådgiverbranchen sammen med myndighederne enige om. Den første som bliver afløst af en ny og gennemarbejdet model er AB92, hvor man i samme forløb også forventer ændringer i ABR89 aftaleanvisning til rådgiverområdet og ABT93 totalentrepriser. Direktør i Hoffman A/S, Torben Bjørk Nielsen siger, »Systemet har spillet fallit. AB92 holder ikke længere. Den passer ikke længere til byggeriets roller.« Før AB92 kommer i sin nye form, skal de kommende EU-regler indarbejdes, det nye udbudsdirektiv skulle være klart ultimo 2012.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 3, af Lars Solberg, 27. april 2012.

 

Bioethanolfabrik på rette spor

Maabjerg Energy Concept har nu fået selskab af Novozymes, som har købt sig ind i konsortiet. De første beregninger og vurderinger af projektet viser, at bioethanolfabrikken kan stå klar så tidligt som 2016. Der er muligheder for op mod 2200 arbejdspladser, hvis planerne om et fuldt bioraffinaderi realiseres. Konsortiet vil bruge 2012 til detailprojektering og planoptimering, forhåbentlig kommer de første opgaver i licitation i 2013.

Kilde: Artikel fra Dagbladet Ringkøbing Skjern, side 14, af Jesper Markussen, 27. april 2012.

 

Betalingsmotorveje en mulig løsning

Der er masser af motorvejsprojekter i Danmark, men de mangler finansiering. Nu viser en Voxmeter rundspørge at 43 procent af de adspurgte, er parate til at betale for kørsel på nyanlagte motorveje. Lektor ved DTU Transport, Jeppe Rich siger, »Hvis staten ikke er i stand til at stille den service til rådighed, som borgerne gerne vil betale for, så er det oplagt.« Der er dog blandede meninger i folketinget, hvor SF ikke vil afvise ideen, men Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ikke mener det er den rette vej at gå.

Kilde: Artikel fra Horsens Folkeblad, side 3, af Niels Nørgaard, 26. april 2012.

 

Forhandlinger om Cityringens første tre stationer

Det tegner mod, at det bliver en udenlandsk entreprenør, der skal bygge de første tre metrostationer på Cityringen. Ud fra de oplysninger Licitationen har, blev der afgivet bud fra to danske og udenlandske entreprenører, men det ser nu ud til at forhandlingerne koncentrerer sig om den ene af de udenlandske budgivere. Opgavens betonarbejde vil alene koste 200 millioner kroner.

Kilde: Artikel fra Licitationen, side 4, af Torben Kragh, 26. april 2012.