Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en ny guide om udfyldelse af ESPD’et til virksomheder, der deltager i offentlige udbud. Guiden er baseret på spørgsmål, som styrelsen har modtaget fra ansøgere, der har været i tvivl om, hvordan ESPD’et skal udfyldes.

Af partner Thomas Thorup Larsen og stud.jur. Chris Bruus Christensen, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

ESPD står for European Single Procurement Document og er en egen erklæring, som afgives af virksomheder i forbindelse med deltagelsen i udbud af offentlige opgaver.

Formålet med den nye guide er at give ansøgere og tilbudsgivere et bedre overblik over, hvad der kræves af deres ansøgning og/eller tilbud, særligt med fokus på at imødekomme flest mulige af den pågældende ordregivers krav og ønsker.

Guiden er især relevant for ansøgere og tilbudsgivere, der deltager i en i udbudsproces for første gang, og baserer sig på spørgsmål, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget fra tidligere ansøgere og tilbudsgivere, der har været i tvivl om, hvordan de skulle udfylde ESPD’et.

Resultatet er en informativ og kort guide, der giver et godt indblik i grundlæggende såvel som mere komplicerede problemstillinger, herunder hvor udbudsmaterialet kan findes,  forskellen på at basere sig på en anden virksomhed og benytte underleverandører eller være en sammenslutning af virksomheder, der byder på et udbud.

Derudover besvarer guiden også spørgsmål om, hvordan ansøger og tilbudsgiver skal forholde sig, hvis der er afgivet forkerte oplysninger i forbindelse med udfyldelsen af ESPD’et, og muligheden for at rette fejl efterfølgende.

Bird & Birds erfaring

Det er Bird & Birds erfaring, at den største faldgrube for ansøgere og tilbudsgivere ved udfyldelse af ESPD’et drejer sig om afgivelse af oplysninger om, hvorvidt de baserer sig på en anden virksomhed, benytter underleverandører eller deltager som en sammenslutning af virksomheder, der i fællesskab ønsker at afgive ansøgning og/eller tilbud samt hvilke enheder der skal udfylde et ESPD.

Guiden behandler både spørgsmålet om, hvad det betyder at ”basere sig på andre”, hvad man skal gøre, hvis man anvender underleverandører samt hvordan man ansøger og/eller giver tilbud som en sammenslutning af virksomheder.

Bird & Bird har stor erfaring med udfyldelse af ESPD’er i forbindelse med offentlige udbud, og assisterer ansøgere og tilbudsgivere i forbindelse med afgivelse af tilbud, herunder udfyldelse af ESPD. Derudover bistår Bird & Bird også offentlige ordregivere ved vurderingen af modtagne ansøgninger og ESPD’er i forbindelse med gennemførelse af offentlige udbud.