Samarbejdspartnere

Produktivitetskomissionen

Det danske produktivitetsniveau bør ligge tæt på toppen i OECD, og regeringen har derfor nedsat Produktivitetskommissionen. Med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige skal de analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor i de kommende år.

UdbudsVagten har leveret analyser og data til Produktivitetskommissionens arbejde. Gennem analyse af udbudsdata fra 2004 og frem udarbejdede UdbudsVagten et udbudsbarometer. Udbudsbarometeret fortæller om både tendenser og omfang fsva. konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

www.produktivitetskommissionen.dk

DI Videnrådgiverne

DI Videnrådgiverne er DI’s branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Branchefællesskabet arbejder for at understøtte medlemmernes forretningsudvikling, sikre de bedst mulige rammevilkår for branchen og synliggøre viden- og rådgivningsvirksomheders værdiskabelse.

Som følge af bl.a. offentlighedsloven, udbudsreglerne og en klagenævnskendelse har spillereglerne ændret sig. Rådgiveres mulighed for at få dyb indsigt i behandlingen af et konkret udbud og den efterfølgende kontrakttildeling er forbedret – og nu sat i system af UdbudsVagten. Gennem Videnrådgiverne kan du nu få adgang til alle udbuddene samt dybe baggrundsinformationer om udbuddene og kontrakttildelingen. Desuden kan du få adgang til de kontraktmuligheder, der i dag går under “udbudsradaren”, men som beløbsmæssigt udgør ca. 70% af markedet.

www.viden.di.dk

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har gjort offentlig privat samhandel til en mærkesag. Dansk Erhverv og UdbudsVagten afholder sammen en række arrangementer og sætter fokus, på de muligheder erhvervslivet har i offentlig sektor.

UdbudsVagten og Dansk Erhverv tilbyder sammen en palette af kurser, rådgivningsydelser og konkrete værktøjer, der gør det lettere for virksomheder at få succes i offentlig sektor.

www.danskerhverv.dk

HORESTA

HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca. 1.800 virksomheder, og varetager desuden sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien. Overordnet arbejder HORESTA for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist- og oplevelseserhvervet.

I samarbejde med UdbudsVagten tilbyder HORESTA en skræddersyet og økonomisk favorabel udbudsovervågning til medlemmerne, hvor du kan spare op til 43%. Overvågningen sikrer, at du får besked når en opgave kommer i udbud inden for dit fagområde.

www.horesta.dk

Bird & Bird

Bird & Bird har specialiseret sig i udbud og andre forvaltningsretlige problemstillinger. Med dette udgangspunkt har de gennem en lang årrække undervist på UdbudsVagtens arrangementer.

Juraen er en væsentlig præmis, når der handles med offentlig sektor. Derfor er kendskabet til spillereglerne afgørende for at kunne forstå de rammer, som den offentlige kunde arbejder under.

Bird & Bird

Comcare

Comcare leverer systemer til håndtering af digitale indkøb. Herunder udveksling af elektroniske dokumenter i samhandelsprocessen.

Comcare og UdbudsVagten hjælper i dag mere end 80% af alle kvalificerede produktleverandører med håndtering af kravene til myndighedernes økonomi- og indkøbssystemer. Med ét login får leverandøren samlet adgang til kommunikation og dokumentudveksling med de offentlige systemer (fra eks. KMD, Fujitsu, EG mfl.).

Med produktet Licitio Bizisland kan leverandøren overholde alle standarder og krav til eksempelvis e-dokumenter og e-kataloger på en både billig og effektiv måde. Med Licitio Bizisland bliver leverandørens produktkatalog synligt for både centrale og decentrale bestillere hos myndigheden.

http://www.bizisland.dk

Produktivitetskomissionen

Det danske produktivitetsniveau bør ligge tæt på toppen i OECD, og regeringen har derfor nedsat Produktivitetskommissionen. Med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige skal de analysere den danske produktivitetsudvikling og komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og den offentlige sektor i de kommende år.

UdbudsVagten har leveret analyser og data til Produktivitetskommissionens arbejde. Gennem analyse af udbudsdata fra 2004 og frem udarbejdede UdbudsVagten et udbudsbarometer. Udbudsbarometeret fortæller om både tendenser og omfang fsva. konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

www.produktivitetskommissionen.dk

DI Videnrådgiverne

DI Videnrådgiverne er DI’s branchefællesskab for viden- og rådgivningsvirksomheder. Branchefællesskabet arbejder for at understøtte medlemmernes forretningsudvikling, sikre de bedst mulige rammevilkår for branchen og synliggøre viden- og rådgivningsvirksomheders værdiskabelse.

Som følge af bl.a. offentlighedsloven, udbudsreglerne og en klagenævnskendelse har spillereglerne ændret sig. Rådgiveres mulighed for at få dyb indsigt i behandlingen af et konkret udbud og den efterfølgende kontrakttildeling er forbedret – og nu sat i system af UdbudsVagten. Gennem Videnrådgiverne kan du nu få adgang til alle udbuddene samt dybe baggrundsinformationer om udbuddene og kontrakttildelingen. Desuden kan du få adgang til de kontraktmuligheder, der i dag går under “udbudsradaren”, men som beløbsmæssigt udgør ca. 70% af markedet.

www.viden.di.dk

Dansk Erhverv

Dansk Erhverv har gjort offentlig privat samhandel til en mærkesag. Dansk Erhverv og UdbudsVagten afholder sammen en række arrangementer og sætter fokus, på de muligheder erhvervslivet har i offentlig sektor.

UdbudsVagten og Dansk Erhverv tilbyder sammen en palette af kurser, rådgivningsydelser og konkrete værktøjer, der gør det lettere for virksomheder at få succes i offentlig sektor.

www.danskerhverv.dk

HORESTA

HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca. 1.800 virksomheder, og varetager desuden sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien. Overordnet arbejder HORESTA for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist- og oplevelseserhvervet.

I samarbejde med UdbudsVagten tilbyder HORESTA en skræddersyet og økonomisk favorabel udbudsovervågning til medlemmerne, hvor du kan spare op til 43%. Overvågningen sikrer, at du får besked når en opgave kommer i udbud inden for dit fagområde.

www.horesta.dk

Bird & Bird

Bird & Bird har specialiseret sig i udbud og andre forvaltningsretlige problemstillinger. Med dette udgangspunkt har de gennem en lang årrække undervist på UdbudsVagtens arrangementer.

Juraen er en væsentlig præmis, når der handles med offentlig sektor. Derfor er kendskabet til spillereglerne afgørende for at kunne forstå de rammer, som den offentlige kunde arbejder under.

Bird & Bird

Comcare

Comcare leverer systemer til håndtering af digitale indkøb. Herunder udveksling af elektroniske dokumenter i samhandelsprocessen.

Comcare og UdbudsVagten hjælper i dag mere end 80% af alle kvalificerede produktleverandører med håndtering af kravene til myndighedernes økonomi- og indkøbssystemer. Med ét login får leverandøren samlet adgang til kommunikation og dokumentudveksling med de offentlige systemer (fra eks. KMD, Fujitsu, EG mfl.).

Med produktet Licitio Bizisland kan leverandøren overholde alle standarder og krav til eksempelvis e-dokumenter og e-kataloger på en både billig og effektiv måde. Med Licitio Bizisland bliver leverandørens produktkatalog synligt for både centrale og decentrale bestillere hos myndigheden.

http://www.bizisland.dk