Danmark: Ingeniørmæssig projektering

  Rådgiverudbud- Projektering af et kloakerings- og vejomdannelsesprojekt (1)

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  26.04.2024Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  16.04.2024
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Uspecificeret
 • Branche kategorier:
  71320000 Ingeniørmæssig projektering
  44163112 Kloaksystem
  45232400 Anlæg af kloakker
  45232423 Bygge-anlægsarbejde: kloakpumpestationer
  45232440 Arbejder i forbindelse med kloakledninger
  71300000 Ingeniørvirksomhed
  71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
  71311000 Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71311200 Rådgivning i forbindelse med transportsystemer
  71311210 Rådgivning i forbindelse med hovedveje
  71311220 Ingeniørarbejder i forbindelse med hovedveje
  71311300 Rådgivning i forbindelse med infrastruktur
  71313000 Rådgivning i forbindelse med miljøteknik
  71313400 Miljøvurdering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
  71315000 Tekniske installationer i bygninger
  71330000 Diverse former for ingeniørvirksomhed
  71332000 Geoteknisk ingeniørvirksomhed
  71600000 Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning
  71800000 Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse
  90000000 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse
  90400000 Kloakvæsen
  90410000 Bortskaffelse af spildevand
  90430000 Spildevandsafledning
  90490000 Rådgivning i forbindelse med kloakundersøgelser og spildevandsbehandling
  90492000 Rådgivning i forbindelse med spildevandsbehandling
  90700000 Tjenester på miljøområdet
 • Ordregivers By:
  Ishø

Bestil dette udbud