Danmark: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald

  Udbud på levering af håndtering og slutdisponering af spildevandsslam

 • Dokumenttype:
  Supplerende oplysninger
  Forhindringsspring
 • Tilbudsfrist:
  07.05.2024Udbud afsluttet
 • Publikationsdato:
  10.04.2024
 • Kontrakttype:
  Tjenesteydelser
 • Udbudsform:
  Uspecificeret
 • Branche kategorier:
  90513000 Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald
  90513800 Behandling af slam
  90513900 Bortskaffelse af slam
  90513600 Fjernelse af slam
  90513700 Transport af slam
 • Ordregivers By:
  Birkerød

Bestil dette udbud