Pris er et af tre tildelingskriterier, som ordregiveren kan vælge.

De andre er ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet” og ”Omkostninger”.

Hvis ”Pris” er tildelingskriteriet, må ordregiver kun tage afsæt i tilbudsgivers pris og den, der har givet den laveste pris, skal tildeles opgaven.