EU-udbud er offentlige kontrakter (vare- og tjenesteydelseskontrakter samt bygge- og anlægsopgaver), hvis værdi overstiger EU’s tærskelværdi og som derfor skal sendes i EU-udbud.

Ved EU-udbud har alle leverandører i EU lige mulighed for at byde på kontrakten.

EU-udbud gennemføres efter reglerne i EU’s udbudsdirektiv.