Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD’et) – i praksis!

I samarbejde med Bird & Bird

Med udbudsloven der trådte i kraft d. 1. januar 2016, fik vi introduceret en nyskabelse i form af et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD), der skal anvendes i forbindelse med udbud.

Siden starten af 2016 er ESPD’et blevet justeret flere gange, ordregiverne har frem til 2018 mulighed for at vælge om de vil anvende den elektroniske variant af ESPD’et eller ej og ordregivernes vejledning i forhold til, hvordan ESPD’et udfyldes korrekt varierer fra udbud til udbud.

Spørgsmålene er derfor mange, når man som leverandør skal udfylde ESPD’et.

På dette UdbudsMorgen-arrangement giver vi dig en A-Z gennemgang til udfyldelse af ESPD’et.

Få svar på:

–           Hvorfor skal ESPD’et anvendes?

–           Hvilke felter indeholder ESPD’et, og hvordan skal de udfyldes?

–           Hvilke typer af informationer og oplysninger skal ESPD’et indeholde?

–           Kan ESPD’et genbruges fra udbud til udbud?

–           Har man efter tilbuds-/ansøgningsfristen mulighed for at rette eller tilføje oplysninger til ESPD’et?

–           Skal man også aflevere dokumentation (regnskab, referencer, CV’er, osv.) som man tidligere har gjort?

–           Hvad skal man være opmærksom på ift. aflevering af en serviceattest?

Online-version af ESPD’et bliver gennemgået på dagen.

Til at føre os igennem dagens program kommer advokat Maria Haugaard fra Bird & Bird.

Der er et begrænset antal pladser og de tildeles efter først til mølle princippet.