Barometer

Hvor stort er dit marked? Hvordan fordeler markedsandelene sig?

Kunne du tænke dig svar på disse spørgsmål og mange flere?

UdbudsVagtens Barometer giver indsigt i virksomheders samhandel med det offentlige. Du kan blandt andet se virksomhedernes:

  • omsætning til alle myndigheder
  • markedsposition og -andel
  • vundne udbud
  • omtale i offentlige mødereferater

Har du allerede fået adgang til Barometeret?

Log ind her